Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Wesołych Świąt


"Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25, 40)

Radości z Narodzenia Pańskiego 
wraz z Jego orędziem Miłości 
życzy

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” 
w Zamościu oraz Wychowanków, Rodziców, 
Pracowników i Wolontariuszy

Maria Król

Przewodnicząca Stowarzyszenia

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.