Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Wielkanocna Zbiórka Żywności 2017 za nami


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu
w dniach  1-2  kwietnia  zorganizowało na terenie sklepów sieci PSS Społem w Zamościu,
a także sklepie Euro w Wielączy Wielkanocną Zbiórkę Żywności.

Dzięki wsparciu klientów sklepów udało się zebrać 1345kg żywności. Zebrane produkty trafiły do 96 osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Dziękujemy mieszkańcom Zamojszczyzny!

Pragniemy podziękować Zarządowi PSS Robotnik w Zamościu  i właścicielom sklepu Euro w Wielączy za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki. Szczególne wyrazy podziękowania składamy na ręce wolontariuszy z I L.O im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, a także Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Unii Europejskiej w Zamościu,  rodzin wychowanków
i pracowników placówek Stowarzyszenia za aktywne wsparcie akcji.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.