Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Wizyta Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej


W dniu 21.08.2015 r. siedzibę Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu zaszczyciła swoją wizytą Marszałek Sejmu RP pani Małgorzata Kidawa-Błońska, której towarzyszył Wojewoda Lubelski pan Wojciech Wilki. Władze lokalne reprezentowała Wiceprezydent Miasta Zamość pani Magdalena Dołgan. Pani Marszałek spotkała się z uczniami Zespołu Szkół "Krok za krokiem", uczestnikami WTZ i ŚDS w Białobrzegach, członkami Zarządu Stowarzyszenia i dyrekcją Zespołu Szkół oraz wysłuchała wykładu pani Przewodniczącej Marii Król na temat działalności naszej organizacji.


Media:

TVP Lublin

 • Wizyta Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
 • Wizyta Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
 • Wizyta Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
 • Wizyta Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
 • Wizyta Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
 • Wizyta Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
 • Wizyta Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
 • Wizyta Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
 • Wizyta Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
 • Wizyta Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
 • Wizyta Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
 • Wizyta Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
 • Wizyta Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
 • Wizyta Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej
 • Wizyta Marszałek Sejmu RP pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.