Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Wizyta studyjna The Percy Hedley Foundation


 

 


W dniach 23-26 czerwca 2014 roku odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli samorządów, instytucji działających w sektorze pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego oraz dolnośląskiego w The Percy Hedley Foundation w Newcastle.


Wizyta Studyjna została zorganizowana w ramach Projektu pn.: „Pogranicze równych szans” realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej i miała na celu obserwację systemu wsparcia i rozwiązań  włączających środowisko osób z niepełnopoprawnością w życie społeczne.

 • Wizyta studyjna The Percy Hedley Foundation
 • Wizyta studyjna The Percy Hedley Foundation
 • Wizyta studyjna The Percy Hedley Foundation
 • Wizyta studyjna The Percy Hedley Foundation
 • Wizyta studyjna The Percy Hedley Foundation
 • Wizyta studyjna The Percy Hedley Foundation
 • Wizyta studyjna The Percy Hedley Foundation
 • Wizyta studyjna The Percy Hedley Foundation
 • Wizyta studyjna The Percy Hedley Foundation
 • Wizyta studyjna The Percy Hedley Foundation
 • Wizyta studyjna The Percy Hedley Foundation
 • Wizyta studyjna The Percy Hedley Foundation

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.