Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Wizyta studyjna w Budapeszcie


Nasi wychowankowie wraz z rodzicami i terapeutami w dniach 04-09 czerwca przebywali na wizycie studyjnej w Budapeszcie, zorganizowanej w ramach projektu "Szkoła Przyjaźni" w partnerstwie z Instytutem PETO. Głównym celem projektu jest zorganizowanie dwóch wymian młodzieży z niepełnosprawnościami wymagającej wysokiego poziomu wsparcia.
Uczestnicy zdobywali również wiedzę i doświadczenia w zakresie aktywności społecznej i obywatelskiej, dostępności, mobilności oraz niezależnego życia a także nawiązywali kontakty, które mają wpłynąć na zwiększenie zakresu wdrażania praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce i na Węgrzech.
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie
 • Wizyta studyjna w Budapeszcie

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.