Wizyta w Krzemieńcu


Wtorek, 26-04-2016Projekt pn: „Równym Krokiem” –upowszechnianie modelu partycypacji ukraińskich organizacji obywatelskich w budowie  systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością na Ukrainie” dofinansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności
w ramach Programu Przemiany w Regionie –RITA realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji
, realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu,  Fundację Regionalnego Rozwoju i Integracji, Tarnopolski Regionalny Charytatywny Fundusz ,,Żyj z nadzieją", Tarnopolskie Edukacyjne Regionalne Centrum Rehabilitacji, KUTOR "Tarnopolskie Regionalne Centrum Rehabilitacji Społecznej Niepełnosprawnych Dzieci", Rehabilitacyjno-Edukacyjne Centrum w Kamieńcu Podolskim, "Centrum Rehabilitacji Miasta Lwów "Źródło" .

W dniach 20-21.04.2016 r zespół realizacyjny projektu w składzie: Maria Król, Magdalena Poliwczak i Kamil Kabasiński przeprowadzili wizytę przygotowawczą dla uczestników projektu w Krzemieńcu.

Polska delegacja została powitana przez burmistrza Krzemieńca Ołeksija  Kowalczuka. Podczas spotkania przedstawiciele ukraińskich organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością poznali podstawowe zasady systemu zintegrowanego usprawniania dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością wdrażane w zamojskich ośrodkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Krok za krokiem. Pani Maria Król przybliżyła ukraińskiej grupie inicjatywnej filozofię sytemu kierowanego nauczania stanowiącą podstawy tworzenia systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Ukraińscy specjaliści pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, psychologii, przy wsparciu polskich realizatorów projektu rozpoczęli planowanie prac zmierzających do tworzenia rozwiązań na rzecz edukacji, rehabilitacji, wsparcia społecznego dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną w obwodzie tarnopolskim.