Wsparcie społeczne


Niedziela, 17-02-2013Wszystkie placówki i formy działalności Stowarzyszenia  ukierunkowane są na udzielanie wsparcia aktywizującego  społecznie osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny.

Rodzaje wsparcia:

  1. Asystenci osób niepełnosprawnych w placówkach Stowarzyszenia;
  2. Trener pracy  osób niepełnosprawnych wspomagający utrzymanie się na stanowisku pracy;
  3. Treningi samodzielności i niezależnego życia w mieszkaniu treningowym;
  4. Terapia zajęciowa  w warsztatach terapii zajęciowej;
  5. Inne formy rehabilitacji społecznej w placówkach Stowarzyszenia: dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  6. Poradnictwo i doradztwo (projektowanie uniwersalne, problemy zaopatrzenia w specjalistyczny sprzęt, problemy rodzinne, sytuacje kryzysowe, itp.);
  7. Organizacja imprez i udostępnianie wszelkich dóbr publicznych;