Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Wyróżnienie podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu wyróżnione podczas kongresu organizacji pozarządowych przy Wojewodzie lubelskim

18 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbył się kongres organizacji pozarządowych. Zebranych gości przywitał Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek podkreślając jak ważnym ogniwem w funkcjonowaniu demokratycznego społeczeństwa są organizacje pozarządowe gdyż realizują one ważne cele wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym np. w sferze ochrony zdrowia czy edukacji.

Na Kongresie obecni byli także Arkadiusz Bratkowski - Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, który powiedział że z racji pełnionej funkcji z większością gości - przedstawicieli środowiska zamojskich organizacji pozarządowych zna bardzo dobrze i stara się wspierać w realizacji projektów.

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu z pośród organizacji pozarządowych działających na niwie społecznej zostało uhonorowane Medalem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wyróżnieniem Wojewody Lubelskiego. Serdecznie dziękujemy!

 

W części artystycznej zaprezentowali się nasi Wychowankowie - uczniowie Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu.

Równolegle z kongresem w budynku Delegatury odbywały się targi organizacji pozarządowych, gdzie można było się dowiedzieć o profilu działalności organizacji z regionu, w tym naszego Stowarzyszenia.

 • Wyróżnienie podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych
 • Wyróżnienie podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych
 • Wyróżnienie podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych
 • Wyróżnienie podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych
 • Wyróżnienie podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych
 • Wyróżnienie podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych
 • Wyróżnienie podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych
 • Wyróżnienie podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych
 • Wyróżnienie podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych
 • Wyróżnienie podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych
 • Wyróżnienie podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych
 • Wyróżnienie podczas Kongresu Organizacji Pozarządowych

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.