ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE


Wtorek, 21-03-2017

Informujemy, że w dniach 22-26.05.2017 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu organizuje szkolenie I stopnia z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego, oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC).


Informujemy, że w dniach 22-26.05.2017 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu organizuje szkolenie I stopnia z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego, oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC).
Szkolenie odbędzie się w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu (ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość).


Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej do dnia 23 kwietnia 2017 roku organizatorom:

- e mail: szkoleniaicf@gmail.com; w tytule maila „SZKOLENIE MAJ 2017“.
- fax: 84 62 71 438
Proszę zapoznać się z zasadami rekrutacji.
Udział w szkoleniu jest odpłatny w kwocie 20,00 zł za dzień szkolenia (łącznie 100,00 zł).
Organizator zapewnia słodki poczęstunek w przerwach między wykładami/warsztatami. Pozostałe koszty (np.: dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia) pokrywa uczestnik.


Zapraszamy gorąco do uczestnictwa w szkoleniu.

Zdjęcia załączone do artykułu: