Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 2016

Informujemy, że w dniach 09-13.05.2016 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu organizuje szkolenie I stopnia z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego, oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC).

 

UWAGA! Przedłużony nabór! Termin przesyłania zgłoszeń 22.04.2016 r.

Serdecznie Zapraszamy! 

Lista przyjętych zostanie ogłoszona 25.04.2016 r. na stronie www.spdn.pl

 

Informujemy, że w dniach 09-13.05.2016 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu organizuje szkolenie I stopnia z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego, oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC).

Szkolenie odbędzie się w NZOZ Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu (ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość).

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej
i przesłanie jej do dnia 18 kwietnia 2016 roku organizatorom:

- email: szkoleniaicf@gmail.com; w tytule maila „SZKOLENIE MAJ 2016“.
- fax: 84 62 71 438

Proszę zapoznać się z zasadami rekrutacji.

Udział w szkoleniu jest odpłatny w kwocie 20,00 zł za dzień szkolenia.

Organizator zapewnia poczęstunek w przerwach między wykładami/warsztatami.

Pozostałe koszty (np.: dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia) pokrywa uczestnik.

Zapraszamy gorąco do uczestnictwa w szkoleniu.

Z poważaniem
Maria Król
Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu

Pliki do pobrania:

Zasady rekrutacji SZKOLENIE 2016, (Wielkość: 147.05 KB, Ilość pobrań: 707)
Karta zgłoszeń SZKOLENIE 2016, (Wielkość: 581.20 KB, Ilość pobrań: 694)
PROGRAM SZKOLENIA MAJ 2016, (Wielkość: 172.03 KB, Ilość pobrań: 787)

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.