Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Za nami III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych


Gala Aktywnych i Solidarnych 2013
3 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu już po raz trzeci było organizatorem
„Gali Aktywnych i Solidarnych”.

Gala zorganizowana została z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
i Europejskiego Roku Obywateli.

Spośród 45 osób i instytucji, nominowanych do Gali Aktywnych i Solidarnych,
kapituła wyróżniła 12 laureatów:


ZWYCIĘZCY W KATEGORII SPORT

Edyta Zaręba – mieszkanka Zwierzyńca, która w 2013 roku zdobyła srebrny medal olimpijski w biegu maratońskim podczas 22 Letnich Igrzysk Głuchych w Sofii w 2013 roku. Na swoim koncie ma również trzy brązowe medale Mistrzostw Europy Niesłyszących i pięć złotych medali Mistrzostw Polski oraz kilka rekordów kraju.
Krzysztof Niezgoda – absolwent Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim, uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie Osadzie. W roku 2013 zdobył brązowy medal w jeździe na wrotkach na dystansie 1000m podczas VII Ogólnopolskiego Mityngu Wrotkarskiego Olimpiad Specjalnych w Białymstoku.

ZWYCIĘZCY W KATEGORII NAUKA, KULTURA I SZTUKA

Krzysztof Rycaj – student ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość Szkoły Głównej Handlowej. Za dobre wyniki w nauce odbył stypendium w Portugalii. Jest przykładem, że mimo trudności, związanych z niepełnosprawnością, wieloletnia i ciężka praca przynosi rezultaty.
Grupa teatralna „Perły życia” Kodeń składająca się z uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kodniu. Grupa aktywnie promuje polską sztukę. W roku 2012 i 2013 Grupa „Perły życia” zaangażowała się w obchody dwusetnej rocznicy urodzin J.I.Kraszewskiego, efektem czego był m.in. Przygotowany i wystawiany z powodzeniem w wielu miejscach w Polsce spektakl „Hrabina Cosel”.

ZWYCIĘZCY W KATEGORII AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

Jan Roman Arczewski - mieszkaniec Lublina , jest twórcą pierwszego w Polsce Telefonu Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych. Jest koordynatorem wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy. Jest także opiekunem praktykantów, przygotowujących się do zawodu: opiekuna osoby z niepełnosprawnością, pielęgniarki, rehabilitanta, pracownika socjalnego.
Wiesław Ostasz - Założyciel Stowarzyszenia Integracyjno-Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych SIRON w Biłgoraju. Zajmuje się aktywną rehabilitacją, jego działalność skupia się na animowaniu aktywności osób niepełnosprawnych w dziedzinie kultury oraz sportu.
• Michał Król – pracuje w zespole ds. promocji i fundraisingu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, ale jego działalność daleko wykracza poza obowiązki pracownicze. Był współinicjatorem powstania „telemostu” w Biurze Obsługi Interesanta, inicjatorem wprowadzenia zniżek dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. W roku 2013 kilkukrotnie występował na konferencjach, na których promował realizację Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

ZWYCIĘZCA W KATEGORII ZATRUDNIENIE

Wojciech Stempurski – mieszkaniec Lublina, nauczyciel matematyki, wychowawca i tłumacz międzynarodowego języka migowego na obozach i zawodach sportowych z dziećmi i młodzieżą niesłyszącymi, pracujący w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym od 14 lat. Promotor sportu osób niesłyszących. Współorganizator komitetu organizacyjnego Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców do lat 21.

ZWYCIĘZCA W KATEGORII NAJBARDZIEJ SOLIDARNE I ODPOWIEDZIALNE INSTYTUCJE I PRZEDSIĘBIORSTWA

• Sklep KAUFLAND w Zamościu wspiera organizacje pozarządowe, współorganizując zbiórki publiczne. W każdy weekend, dzięki prowadzonej przez kierownictwu sklepu polityce biznesu społecznie odpowiedzialnego, prowadzone są zbiórki funduszy, żywności, zabawek, art. chemicznych, które trafiają do potrzebujących z całego województwa.

ZWYCIĘZCY W KATEGORII NAJBARDZIEJ SOLIDARNI I ODPOWIEDZIALNI WOLONTARIUSZE

• Maria Bubiłek wraz z grupą wolontariuszy z I L.O im. Jana Zamoyskiego w Zamościu za wspieranie organizacji pożytku publicznego podczas akcji charytatywnych, kampanii społecznych i zbiórek publicznych. W roku 2013 wolontariusze uczestniczyli w kilkunastu akcjach charytatywnych i kampaniach społecznych, przepracowując łącznie ponad tysiąc godzin na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością.
• Magdalena Kulińska – pełni społeczną funkcję członka zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Biskiej działającego m.in. na rzecz osób z niepełnosprawnością. Animatorka i opiekunka osób z niepełnosprawnością. Trenerka w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.

ZWYCIĘZCA W KATEGORII PRZYJAZNA ADMINISTRACJA PUBLICZNA

• Urząd Miasta Zamość – w ostatnim roku Urząd Miasta podjął działania zwiększające dostępność do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnością. Uruchomiony został telemost, łączący Biuro Obsługi Interesanta z salą Consulatus,w której odbywają się Sesje Rady Miejskiej, umożliwiając uczestnictwo w Sesjach osobom z niepełnosprawnością ruchową. Ponad to Urząd Miasta Zamość, kontynuuje realizację inwestycji, których celem jest zwiększenie dostępności infrastrukturalnej (przykładem są chociażby Ogród Zoologiczny, Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”, Książnica Zamojska itp.)

ZWYCIĘZCA W KATEGORII MEDIA SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE

• Anna Dąbrowska – Dziennikarka TVP Lublin wraz z zespołem (m.in. Klaudią Jastrzębską, Dorotą Boczek, Agnieszką Szczebiot ) za pokazywanie potencjału i pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością. Anna Dąbrowska jest kierownikiem magazynu reporterów Zdarzenia oraz wydawcą programu. Od 1991 roku związana z TVP Lublin. Jako pierwsza stworzyła program interwencyjny w TVP Lublin – „Wokół ludzkich spraw”, była organizatorką konferencji przeprowadzonej w studio TVP Lublin w 2013r. „Niepełnosprawność jako kwestia praw człowieka”. Zaangażowana w działalność charytatywną oraz w edukację obywatelską, uwrażliwiając młode pokolenie dziennikarzy na sprawy społeczne.

Swoją obecnością na Gali zaszczycili nas między innymi:
- Joanna Szot – Doradca Wojewody Lubelskiego,
- Anna Kocot – Urząd Miasta Lublin,
- Jadwiga Machulewska – Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych UM Zamość,
- Jerzy Michalski – Dyrektor wydziału Edukacji i Sportu UM Zamość,
- Halina Rycak – Dyrektor MCPR w Zamościu,
- Jerzy Sobczuk – V-ce Starosta Zamojski,
- Konrad Dziuba – Z-ca Wójta gminy Zamość,
- Krzysztof Rusztyn – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego,
- Andrzej Bubeła – Dyrektor Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu,
- Andrzej Szumowski – Dyrektor MDK w Zamościu,
- Ryszard Zań – Wójt Gminy Kodeń,
oraz liczne grono przedstawicieli mediów, urzędów, instytucji i organizacji z terenu województwa lubelskiego.


Za obecność i wsparcie organizacji Gali – Dziękujemy !!!

Gala zorganizowana została z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Europejskiego Roku Obywateli.

Gala zorganizowana została w ramach Projektu pn. „Zrozumieć Konwencję, czyli od idei do praktyki” dofinansowanego przez Województwo Lubelskie.
Media o Gali Aktywnych i Solidarnych 2013:

TVP Lublin

ezamosc

Katolickie Radio Zamość

Moje Radio Lublin

Nasze Miasto Zamość

Tygodnik Zamojski

Roztocze NET

TVK Zamość

BIŁGORAJSKA.PL 

O Gali w Stacji Zamojskiej - Rozmowa z Przewodniczącą Stowarzyszenia Marią Król

 


 • Za nami III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych
 • Za nami III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych
 • Za nami III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych
 • Za nami III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych
 • Za nami III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych
 • Za nami III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych
 • Za nami III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych
 • Za nami III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych
 • Za nami III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych
 • Za nami III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych
 • Za nami III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych
 • Za nami III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych
 • Za nami III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych
 • Za nami III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych
 • Za nami III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.