Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Zaproszenie na Inauguracyjne Zawody Zamojska Liga Boccia

Zapraszamy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych,
Środowiskowych Domów Samopomocy, uczniów szkół
z niepełnosprawnością z terenu miasta Zamość w dn. 16.05.2014 r.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.