Zaproszenie na Ligę Boccia


Poniedziałek, 05-05-2014

Zapraszamy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych,
Środowiskowych Domów Samopomocy, uczniów szkół
z niepełnosprawnością z terenu miasta Zamość w dn. 16.05.2014 r.