Zaproszenie na Zamojską Ligę Boccia


Poniedziałek, 12-10-2015

Zapraszamy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowych,
Środowiskowych Domów Samopomocy, uczniów szkół
z niepełnosprawnością z terenu miasta Zamość na Zamojską Ligę Boccia w dn. 16.10.2015 r.