Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Zarząd


Zgodnie z Uchwałą Zebrania Ogólnego Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu z dnia 27.06.2011 roku, zmieniony został skład Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej na lata 2011 – 2015.

 

Zarząd Stowarzyszenia:

     Maria Król – Przewodnicząca Stowarzyszenia

marikrol@poczta.onet.pl

biuro@spdn.pl

 

     Małgorzata Pogudz-Kusiak – Skarbnik Stowarzyszenia

 mpogudz@onet.pl

 

Lucyna Łukomska – Sekretarz Stowarzyszenia

 lucynalog@vp.pl

 

Małgorzata Jagoda – Członek Zarządu

szkola@spdn.pl

 

Bogusław Ciosmak – Członek Zarządu

cebogdan@op.pl

   

Komisja Rewizyjna

Maria Bubiłek

Renata Rozkres

Franciszek Baran

 

Wszystkie funkcje są pełnione społecznie. 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.