Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Zbiórka publiczna

W dniach 12-13 kwietnia 2013 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu przeprowadziło zbiórkę publiczną na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Dzięki Państwa hojności i dobroci serc udało się zebrać kwotę w wysokości 255 zł

W dniach 12-13 kwietnia 2013 roku Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu przeprowadziło zbiórkę publiczną na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Dzięki Państwa hojności i dobroci serc udało się zebrać kwotę w wysokości  255 zł 17 gr. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na cele statutowe Stowarzyszenia.

Z całego serca dziękujemy wszystkim wspierającym osobom i członkom Samorządu uczelni za okazaną pomoc, a także Władzom WSZiA za pozwolenie na przeprowadzenie akcji.

W imieniu zarządu
Maria Król – Przewodnicząca

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.