Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Zgromadzenie Ogólne Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

Warszawa, 30-31 maja 2015

Zgromadzenie Ogólne Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych Warszawa, 30-31 maja 2015
Od lewej:
Catherine Naughton - Dyrektor Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych
Yannis Vardakastanis - Prezydent Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych
Alina Wojtowicz - Pomierna - Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Maria Król - Przewodnicząca Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych i Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu

  • Zgromadzenie Ogólne Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych
  • Zgromadzenie Ogólne Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.