Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Zmarła Zofia Kułakowska

Z wielkim smutkiem przyjeliśmy informację o śmierci Zofii Kułakowskiej

Zofia Kułakowska- Wajs
– wybitny neuropediatra, nauczyciel i inspirator dla wielu polskich lekarzy i terapeutów, niestrudzenie poszukująca sprzymierzeńców dla rozwoju edukacji i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
- oddany lekarz, konsultant dla wielu setek polskich dzieci z problemami neurologicznymi
- kawaler Orderu Ecce Homo, „Kamienia Milowego” i „Złotego Anioła” Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu
- twórca i wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Nauczania Kierowanego ( Polish Assotiation of Conductive Education, l’Education Conductive)
- współpracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie , Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Sekcji Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji,
- wykładowca na wielu polskich i międzynarodowych konferencjach dotyczących problemów edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych
- współorganizator i kierownik merytoryczny przez 25 lat Zamojskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego „Krok za krokiem”
- nauczyciel kadry placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu i organizacji zrzeszonych w Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Osób z Porażeniem Mózgowym „Sieć MPD”
- organizator szkoleń zagranicznych dla polskich terapeutów w placówkach belgijskich
- autorka książki wydanej w języku polskim „ Wczesne uszkodzenie dojrzewającego mózgu” oraz wielu artykułów wydanych w polskich czasopismach naukowych
- ambasador kultury i historii Polski wśród osób związanych z Parlamentem Europejskim jako żona ambasadora i negocjatora Jana Kułakowskiego

Informacje w mediach:

wyborcza.pl 

Pliki do pobrania:

Nekrolog - Zofia Kułakowska, (Wielkość: 307.24 KB, Ilość pobrań: 657)

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.