Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”

Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu” - Kompleksu terapeutyczno-opiekuńczego dla dorosłych
osób z niepełnosprawnościami.

23 lutego 2019, nasi darczyńcy przekazali nam 12298,00 zł podczas zbiórek zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Gali Perły
Biznesu i Charytatywnych Ostatkach Karnawałowych.

Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu” - Kompleksu terapeutyczno-opiekuńczego dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami.

23 lutego 2019, nasi darczyńcy przekazali nam  12298,00 zł  podczas zbiórek zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Gali Perły Biznesu i Charytatywnych Ostatkach Karnawałowych.

- Gala II edycji plebiscytu Perły Biznesu organizowana przez Kronikę Tygodnia

Podczas gali, która odbyła się w Pensjonacie Myka, nagrodzeni zostali przedsiębiorcy, przedsiębiorstwa, inwestorzy i dobroczyńcy. W gronie wyróżnionych znalazło się również nasze Stowarzyszenie (w kategoriach: duże przedsiębiorstwo i dobroczyńca roku).
Serdecznie dziękujemy wszystkim, których oddali na nas swój głos lub dołączyli się do zbiórki.

 

- VIII Charytatywne Ostatki Karnawałowe w Carskich Koszarach organizowane przez Stowarzyszenie"Krok za krokiem" w Zamościu

Po raz kolejny dzięki uprzejmości właściciela Hotelu Carskie Koszary, sympatycy i przyjaciele Stowarzyszenia bawili się na VIII Charytatywnych Ostatkach Karnawałowych.  W Ostatkach uczestniczyło przeszło 100 osób, a o oprawę muzyczną zadbał zespół Pana Krzysztofa Stopy – Super Live Band.

Wieczór rozpoczął się od powitania gości przez Właściciela Hotelu Pana Lucjana Wójtowicza oraz przedstawicieli Stowarzyszenia Panią Małgorzatę Pogudz – Kusiak – Skarbnika Stowarzyszenia i Pana Stanisława Pilcha – kierownika WTZ „Krok za krokiem”
w Zamościu.  

Bal odbył się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość – Pana Andrzeja Wnuka. Jego zastępcy: Pani Małgorzata Bzówka i Pan Piotr Zając zachęcali gości do wparcia budowy „Rodzinnego Domu” .

W przerwach między blokami tanecznymi goście mogli nabyć rękodzieła wykonane przez Wychowanków placówek Stowarzyszenia a także obrazy przekazane przez darczyńców.

Wszystkim uczestnikom Charytatywnych Ostatków Karnawałowych serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie i wsparcie działań Stowarzyszenia. Szczególne podziękowania składamy Naszym Przyjaciołom: Panu Posłowi - Sławomirowi Zawiślakowi z Małżonką, Panu Ryszardowi Weremczukowi z małżonką, Panu Antoniemu Kołodziejczukowi z małżonką a także właścicielowi Hotelu - Panu Lucjanowi Wójtowiczowi za pomoc w zorganizowaniu Imprezy i życzliwe przyjęcie.


 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”
 • Zrobiliśmy kolejny krok przybliżający nas do zbudowania „Rodzinnego Domu”

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.