Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:


Międzynarodowy obóz młodzieży niepełnosprawnej


 

 

Projekt pt. „Wymiana doświadczeń w zakresie włączania społecznego młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym - na fundamencie polsko-węgierskiej przyjaźni” podczas międzynarodowego obozu młodzieży niepełnosprawnej w Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnym w Bondyrzu

Młodzież niepełnosprawna ze Stowarzyszenia „Krok za krokiem” w Zamościu oraz z Petö András Föiskola w Budapeszcie uczestniczą w programie wymiany doświadczeń z zakresu aktywności społecznej i obywatelskiej, dostępu , mobilności oraz niezależnego życia podczas obozu w Bondyrzu w dniach 7.07-13.07.2017 r.

Projekt jest dofinansowany w ramach węgiersko-polskiego programu współpracy pozarządowej.

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.