Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021


Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie "Krok za krokiem" w Zamościu realizuje program pn. "Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021, finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Obecnie obejmujemy wsparciem ponad 220 osób z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane zapraszamy do pobrania plików.

W razie pytań prosimy o kontakt:
E-mail: asystentkzk@gmail.com
Tel.: 798 015 805

Pliki do pobrania:

OŚWIADCZENIE 2020-dla wszystkich, (Wielkość: 33.00 KB, Ilość pobrań: 278)
Oświadczenie na potrzeby realizacji Projektu, (Wielkość: 14.37 KB, Ilość pobrań: 307)
Zał_nr_3_Wzór_karty_zgłoszenia_do_Programu_Asystent_osobisty_osoby_z_niepełnosprawnościami_–_edycja_2020, (Wielkość: 18.40 KB, Ilość pobrań: 269)
Zał_nr_4_Wzór_karty_realizacji_usług_asystenckich_w_ramach_Programu_Asystent_osobisty_osoby_z_niepełnosprawnościami, (Wielkość: 18.24 KB, Ilość pobrań: 317)
Zał_nr_5_Wzór_ewidencji_przebiegu_pojazdu_w_ramach_Programu__Asystent_osobisty_osoby_z_niepełnosprawnościami, (Wielkość: 50.00 KB, Ilość pobrań: 227)
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - informacje zbiorcze, (Wielkość: 20.87 KB, Ilość pobrań: 71)

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.