Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
3️⃣0️⃣ milowych kroków na 3️⃣0️⃣lat Stowarzyszenia „Krok za krokiem”Dzisiaj upływa 30 lat od dnia rejestracji Stowarzyszenia (15.11.1990). Przez 30 lat pracy podjęliśmy wiele inicjatyw społecznych, zarówno tych lokalnych, jak i ogólnopolskich, które były i są ważne dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.
Inicjatywy te, które przedstawiliśmy Państwu w formie podróży przez 30 milowych kroków Stowarzyszenia, stworzyły jego „markę”. Przez ten czas Stowarzyszenie stało się pionierem rozwiązań systemowych oraz wiodącym w Polsce ośrodkiem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Niewątpliwy sukces Stowarzyszenia nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie wielu osób: wychowanków, rodziców i pracowników, mieszkańców Zamojszczyzny, przedstawicieli samorządu i administracji rządowej, naukowców, darczyńców i sponsorów z całego świata oraz mediów.

Lek. med. Maria Król
Przewodnicząca Stowarzyszenia
„Krok za krokiem”


Link kroki 

Pliki do pobrania:

Folder 30 lat SPDN Krok za krokiem w Zamościu , (Wielkość: 15.41 MB, Ilość pobrań: 141)

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.