Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
CAS Zamość


Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu

Aktywizujemy społecznie

Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu zostało utworzone w 2006 roku. Podczas tygodniowych treningów uczniowie/wychowankowie uczą się wykonywania różnych czynności przydatnych w życiu codziennym: przygotowywanie posiłków, mycie naczyń, sprzątanie, pranie, planowanie wolnego czasu oraz korzystania i właściwego zachowania się w miejscach publicznych (instytucje kultury, zakłady usługowe, sklepy, restauracje i inne).

Pobyt i aktywizacja wychowanków w Centrum znacznie odciąża rodziców/opiekunów w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Od września 2018 r. w Centrum Aktywizacji Społecznej przebywają absolwenci Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Krok za krokiem”.
W czasie pobytu (8.00-15.00) uczestniczą oni w następujących zajęciach:

‒ ćwiczenia motoryki małej,

‒ ćwiczenia relaksacyjne,

‒ spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,

‒ trening samoobsługi,

‒ trening ekonomiczny,

‒ trening pamięci i kreatywnego myślenia,

‒ trening lokomocji,

‒ wyjścia do instytucji kultury,

‒ wycieczki edukacyjne,

‒ zajęcia kulinarne,

‒ zajęcia sportowe.

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu prowadzi 3 placówki tego typu w Zamościu, Białobrzegach i Biłgoraju.

ul. Kilińskiego 42/19

22-400 Zamość

 

 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość
 • CAS Zamość

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.