Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Co robią u nas wolontariusze europejscy?


Co robią u nas wolontariusze europejscy?
W ramach programy Erasmus + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu od dnia 01.06.2017 gości w naszych placówkach wolontariuszy europejskich. Program jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej. Wolontariat Europejski (European Voluntary Service - EVS) jest w Stowarzyszeniu przedsięwzięciem innowacyjnym. Komisja Europejska przyznała dofinansowanie na realizację projektu pt.: Volunteering in „Step by step”.

Numer umowy: 2017-1-PL01-KA105-03-8053.
Czas trwania projektu: 01.06.2017 – 31.10.2018.

Realizujemy projekt długoterminowy – 17 miesięczny, umożliwiający młodym ludziom w wieku 17-30 lat podjęcie działań wolontariackich poza granicami swojego kraju. W kolejnych latach planujemy zaproszenie następnych wolontariuszy.
Wolontariusze pracują na rzecz organizacji goszczącej, czyli Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. Świadczą pracę wolontariacką na rzecz wychowanków w następujących placówkach: Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, Park Terapeutyczno – Rekreacyjny w Bondyrzu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Biłgoraju, Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Białobrzegach oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach.
Do ich zadań należy m.in:
- pomoc w organizowanych aktywnościach skierowanych do wychowanków z niepełnosprawnościami,
- asystowanie przy codziennych czynnościach, takich jak: jedzenie, chodzenie, ubieranie się,
- organizacja zajęć językowych dla wychowanków,
- organizacja zajęć kulturalno – teatralno – muzycznych dla wychowanków,
- organizacja zajęć kulinarnych dla wychowanków,
- promowanie mobilności w ramach Programu Erasmus + w środowisku lokalnym,
Podstawą działań podejmowanych w ramach tego projektu jest edukacja poza i nieformalna. Wolontariusze zdobywają kompetencje i umiejętności, wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez: działanie, doświadczenia, wymianę poglądów z młodymi ludźmi z Polski. Wolontariusze każdego dnia poznają lepiej naszą polską kulturą, obyczaje, historię, kuchnię oraz trudny polski język.
W naszej placówce gościmy następujących wolontariuszy europejskich:
Tamar Didia, 28 lat, Gruzja. 01.08.2017 – 29.07.2018
Iryna Dmytrevych, 27 lat, Ukraina. 01.08.2017 – 29.07.2018
Jennifer Martin Sanchez, 29 lat, Hiszpania. 10.10.2017 – 29.07.2018
Saray Sintes Guerrero, 25 lat, Hiszpania. 14.09.2017 – 30.12.2017
Fatma Gurbanowa, 24 lat, Azerbejdżan. 01.08.2017 – 29.07.2018
Clara Norlem, 21 lat, Niemcy. 06.02.2018 – 29.07.2018

>> Zajrzyj do zakładki z aktywnością wolontariuszy <<<

 • Co robią u nas wolontariusze europejscy?
 • Co robią u nas wolontariusze europejscy?
 • Co robią u nas wolontariusze europejscy?
 • Co robią u nas wolontariusze europejscy?
 • Co robią u nas wolontariusze europejscy?
 • Co robią u nas wolontariusze europejscy?
 • Co robią u nas wolontariusze europejscy?
 • Co robią u nas wolontariusze europejscy?
 • Co robią u nas wolontariusze europejscy?
 • Co robią u nas wolontariusze europejscy?
 • Co robią u nas wolontariusze europejscy?
 • Co robią u nas wolontariusze europejscy?
 • Co robią u nas wolontariusze europejscy?

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.