Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Członkostwo


Jesteśmy członkami:


Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

 LFOONOgólnopolska Federacja Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”

 Sieć MPD

 

 

  Polska Federacja Boccia Niepełnosprawnych

 Polska Federacja Boccia Niepełnosprawnych Federation Internationale de Powerchair Football Association

  Federation Internationale de Powerchair Football Association

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.