Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Darczyńcy


 

 
 

 

 

  • Urząd Miasta Zamość
29 listopada 2013 r.  – podpisanie umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Kresowej 24 w Zamościu.
 
10 stycznia 2014 r.  – przekazanie obiektu dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu, ul. Orlicz-Dreszera 14 i Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6A w Zamościu.
 
13 października 2015 r.  – podpisanie aneksu do umowy dzierżawy, w którym jedynym dzierżawcą staje się Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu.
 

 


 

  • RPO
19 października 2018 r.  – podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.2 Infrastruktura Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.  „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej”

  • PFRON

22.11.2018 r. – Podpisanie mowy o dofinansowanie Projektu w ramach”Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar E. „Przebudowa i rozbudowa obiektu przy ul. Kresowej 24 w Zamościu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej”

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.