Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu powstało w 1990 roku z inicjatywy rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci z niepełnosprawnością.

Kilka dat z historii Stowarzyszenia:

1990r.
- powstanie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu

1992r.
- otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu
- Stowarzyszenie powołuje Koło Terenowe w Biłgoraju

1993r.
- utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju

1995r.
- oddanie nowo dobudowanej części Ośrodka z basenem, hydroterapią i salą gimnastyczną

1998r.
- organizacja konferencji „Obowiązki społeczeństwa wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

1999r.
- utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju

1999r.
- Stowarzyszenie utworzyło NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu, przejmując całkowicie finansowanie Ośrodka
- wyróżnienie Stowarzyszenia w I edycji Konkursu na Obywatelską Inicjatywę Dziesięciolecia w latach 1989-1999 „Pro Publico Bono”

2000r.
- organizacja konferencji „Krok za krokiem ku równości szans – Niepełnosprawni w Polsce, na Ukrainie i w krajach Unii Europejskiej”

2001r.
- powołanie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego

2002r.
- otwarcie nowo dobudowanej części z salami terapii dziennej, salami obserwacyjnymi, salą wykładową i pokojami gościnnymi (II Nagroda w konkursie na „Kryształową Cegłę” w woj. Lubelskim)

2003r.
- otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zamościu

2004r.
- I pierwsza nagroda „Pro Publico Bono” w kategorii z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej i charytatywnej.

2005r.
- powołanie Koła Terenowego w Hrubieszowie
- organizacja Międzynarodowej Konferencji pt.: „3 w 1″ inicjatywy obywatelskie szansą rozwoju systemu zintegrowanych działań rehabilitacyjno-edukacyjno-społecznych wobec osób z wczesnym uszkodzeniem mózgu

2006r.
- uruchomienie Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu
- organizacja Międzynarodowej Konferencji pt.: „Możliwości terapii dzieci z uszkodzeniem mózgu w wieku od 1-go do 6-go roku życia i wsparcia ich rodzin”

2007r.
- rozpoczęcie organizacji Parku Terapeutycznego w Bondyrzu.

2008r.
- wakacyjne turnusy niezależnego życia w Bondyrzu.
- wizyta niepełnosprawnej młodzieży Angielskiej i Ukraińskiej w Zamościu.

2010r.

– Rok Jubileuszowy – XX lat Działalności Stowarzyszenia

ZOBACZ FOLDER WYDANY Z OKAZJI JUBILEUSZU XX-LECIA STOWARZYSZENIA !!!

folder 20 lat

2011r.

- Utworzenie Zespołu Niepublicznych Szkół  Specjalnych „Krok za Krokiem” w Zamościu

- Rozpoczęcie działalności Centrum Aktywizacji Społecznej 2 w Białobrzegach nr 19

- Uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach nr 19 (od 1 grudnia 2011 r.)

- Zakończenie budowy Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Białobrzegach 57

2012r.

- Nadanie imienia Jana i Zofii Kułakowskich Centrum Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Białobrzegach 57

- Zakończenie remontu i modernizacji budynku ŚDS w Białobrzegach

- Rozbudowa Parku Terapeutyczno-Rekreacyjnego w Bondyrzu

2016 r.

- EVS w Krok za krokiem

- Śmierć dr Zofii Kułakowskiej współpracującej z nami od 1991 roku

2017 r.

- Podpisanie porozumienia o współpracy między Instytutem Peto w Budapeszcie a Stowarzyszeniem

2018 r.

- Intensywny rozwój współpracy polsko-węgierskiej

2019 r.

- Życie przez całe życie-akcja charytatywna

- Wydanie publikacji Poznajmy się wzajemnie Polsko-węgierskie inspiracje nie tylko dla nauczycieli

2020 r.

- Zakończenie budowy I etapu Centrum Terapeutyczno-Opiekuńczego RODZINNY DOM - nowej siedziby Warsztatu Terapii Zajęciowej

- Podpisanie umowy grantowej w Programie Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA na realizację Projektu Pogranicze Równych Szans