Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Misja


Misją  Stowarzyszenia jest wspieranie we wszystkich dziedzinach życia  osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, aby umożliwić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.