Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Nagrody i wyróżnienia


Nagrody i wyróżnienia

1999 r. - za inicjatywę powołania i prowadzenia ośrodków w Zamościu i Biłgoraju Stowarzyszenie
zostało uhonorowane wyróżnieniem w I edycji Konkursu na Obywatelską Inicjatywę Dziesięciolecia
w latach 1989-1999 „Pro Publico Bono”;
2003 r. - za dobudowę nowej części Ośrodka Stowarzyszenie otrzymało „Kryształową Cegłę”
w kategorii „Obiekty użyteczności publicznej”;
2003 r. - II miejsce w konkursie „DOM 2003”;
2004 r. - pierwsza Nagroda „Pro Publico Bono”;
2010 r. - Pani Maria Król - Przewodnicząca Stowarzyszenia za swoją działalność
na rzecz osób niepełnosprawnych została wyróżniona przez Fundację im. Andrzeja Bączkowskiego;
2010 r. - Pani Maria Król - Przewodnicząca Stowarzyszenia została wybrana Kobietą Lubelszczyzny przez I Kongres Kobiet;
2010 r. - Pani Maria Król - Przewodnicząca Stowarzyszenia została odznaczona orderem ECCE HOMO za budowanie dróg na nieprzetartych szlakach, za nieustępliwą walkę z przeciwieństwami losu oraz za siłę, nadzieję i szanse dawane osobom niepełnosprawnym;
2010 r. - medal pamiątkowy Województwa Lubelskiego za wkład w rozwój inicjatyw społecznych na rzecz mieszkańców Województwa Lubelskiego;
2010 r. - medal Wojewody Lubelskiego za wieloletnią, wszechstronną pomoc dzieciom i młodzieży,
a także ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji prowadzącej
do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej;
2011 r. - Pani Maria Król - Przewodnicząca Stowarzyszenia wg internautów została
Zamojską Osobowością Roku MORANDO 2010;

2011 r. - Honorowa Nagroda Rzecznika Praw Dziecka dla Pani Maria Król - Przewodniczącej Stowarzyszenia;
2012 r. - Pani Maria Król - Przewodnicząca Stowarzyszenia została Zamojską Osobowością
Roku 2011 – MORANDO 2011;
2012 r. - SUPER LODOŁAMACZ 2012 (etap regionalny) dla Stowarzyszenia;
2013 r. - Stowarzyszenie zostało laureatem plebiscytu pn. Donieś na sąsiada!; Niech mu się dostanie! Plebiscyt Instytutu Adama Mickiewicza na najbardziej zaangażowaną społecznie organizację;
2016 r. – Nagroda Trzeciego Sektora przyznawana przez Radę Działalności Pożytku
Publicznego Województwa Lubelskiego dla Najlepszej Osobowości Trzeciego
Sektora Województwa Lubelskiego 2015;
2018 r. - Medal Ministra Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych w uznaniu zasług
dla Stowarzyszenia - Odznaka Honorowa Primus in Agendo;
2018 r. - Medal Uznania Wojewody Lubelskiego dla Stowarzyszenia za działalność
na rzecz społeczności lokalnej.
2018 r. - Pani Maria Król - Założycielka i Przewodnicząca Stowarzyszenia została odznaczona Węgirskim Złotym Krzyżem Zasługi w dowód uznania za działalność na rzecz rozwoju węgiersko-polskich relacji społecznych oraz za popularyzację w Polsce metody Andrása Pető.

 • Nagrody i wyróżnienia
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Nagrody i wyróżnienia
 • Nagrody i wyróżnienia

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.