Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Park w Bondyrzu


Park Terapeutyczno-Rekreacyjny w Bondyrzu

Utworzenie Parku w 2007 roku dało osobom z niepełnosprawnością szansę na korzystanie z letniego wypoczynku, rekreacji, treningu samodzielności, niezależności w kontakcie z przyrodą i w dostosowanym środowisku w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Na terenie Parku organizowane są również liczne integracyjne spotkania, imprezy sportowe i kulturalne. Teren Parku został dostosowany do potrzeby osób z niepełnosprawnością, również poruszających się na wózkach.

 • Park w Bondyrzu
 • Park w Bondyrzu
 • Park w Bondyrzu
 • Park w Bondyrzu
 • Park w Bondyrzu
 • Park w Bondyrzu
 • Park w Bondyrzu
 • Park w Bondyrzu
 • Park w Bondyrzu
 • Park w Bondyrzu
 • Park w Bondyrzu
 • Park w Bondyrzu
 • Park w Bondyrzu
 • Park w Bondyrzu
 • Park w Bondyrzu

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.