Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Strona główna- PrzetargiOgłoszenie o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty, nr 5/PBU/2021


⇒ Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert nr 5/PBU/2021 z dnia 22.04.2021 r.


⇒ Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 4PBU2021 z 11.03.2021 r. na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy ul. Kresowej 24 w Zamościu


⇒ Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym numer nr 3/PBU/2020 z 30.12.2020


⇒ Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 3/PBU/2020 z 30.12.2020


⇒ Czytaj dalej

Informacja o przetargu - dostawa autobusu

Informuję, że w dniu 04.12.2020r. o godzinie 10:30 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III-Wyrównać szanse” zgodnie z ogłoszeniem nr 615943 z dnia 2020-11-26 r.
⇒ Czytaj dalej

Przetarg z dnia 26.11.2020 r. - dostawa autobusu

Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III – Wyrównać szanse” – współfinansowanego ze środków PFRON.
⇒ Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ofertowym numer nr 2/PBU/2020 z dnia 06.11.2020 roku


⇒ Czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert nr 2/PBU/2020


⇒ Czytaj dalej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


⇒ Czytaj dalej« Pierwsza strona    < Poprzednia    Strona 1 z 3    Następna >    Ostatnia strona »

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.