Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Zarząd


Skład Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej na lata 2019 – 2023.

 

Zarząd Stowarzyszenia:

     Maria Król – Przewodnicząca Stowarzyszenia

marikrol@poczta.onet.pl

biuro@spdn.pl

 

     Małgorzata Pogudz-Kusiak – Skarbnik Stowarzyszenia

 mpogudz@onet.pl

 

Lucyna Łukomska – Sekretarz Stowarzyszenia

 lucynalog@vp.pl

 

Małgorzata Jagoda – Członek Zarządu

szkola@spdn.pl

 

Bogusław Ciosmak – Członek Zarządu

cebogdan@op.pl

 

Kinga Paul – Członek Zarządu

kingapaul1@gmail.com 

 

Kamil Kabasiński – Członek Zarządu

kamil.kabasinski@gmail.com  

   

Komisja Rewizyjna

Maria Bubiłek

Renata Rozkres

Franciszek Baran

 

Wszystkie funkcje są pełnione społecznie. 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.