Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Zespół Szkół Zamość


 Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu


W skład Zespołu Szkół wchodzą:

• Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Krok za krokiem” w Zamościu(działające od 2000 r.),

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Krok za krokiem” w Zamościu,

• Niepubliczne Gimnazjum „Krok za krokiem” w Zamościu,

• Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy „Krok za krokiem” w Zamościu.

Szkoły (utworzone w 2011 roku) są placówkami kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Szkoły ściśle współpracują z zakładem opieki zdrowotnej.

 

Zobacz stronę szkoły: www.szkola.spdn.pl

 

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu

ul. Peowiaków 6a,

22-400 Zamość

tel: 84 639 90 31

 

Dyrektor Zespołu:

Małgorzata Jagoda

szkola@spdn.pl

 

Wicedyrektor:

Agnieszka Pilch

aacpilch@gmail.com

  • Zespół Szkół Zamość
  • Zespół Szkół Zamość
  • Zespół Szkół Zamość
  • Zespół Szkół Zamość
  • Zespół Szkół Zamość
  • Zespół Szkół Zamość
  • Zespół Szkół Zamość
  • Zespół Szkół Zamość
  • Zespół Szkół Zamość
  • Zespół Szkół Zamość

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.