Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Życzenia - Wielkanoc 2021


    NADZIEJA 

 

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem." J 11,25

Niech świt wielkanocnego poranka,

kiedy nasz Pan zwyciężył w walce dobra nad złem,

życia nad śmiercią i miłości nad nienawiścią,

napełnia Was, Wasze wspólnoty i rodziny blaskiem nadziei i radości.

 W imieniu Stowarzyszenia Pomocy

Dzieciom Niepełnosprawnym
„Krok za krokiem” w Zamościu

Przewodnicząca
Maria Król

NADZIEJA 

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.