Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

'Krok za krokiem'w ZamościuKRS: 0000057364

CZCIONKA: Wersja Tekstowa:
Najnowsze wydarzenia:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu działa od 1990 roku 

i jest organizacją pozarządową, zrzeszającą rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie prowadzi unikalną w regionie Polski południowo-wschodniej profesjonalną działalność
w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób
z niepełnosprawnością, szczególnie z wczesnym uszkodzeniem mózgu

Obejmuje zintegrowaną rehabilitacją, edukacją i wsparciem około 2000 osób.

Zgodnie ze swoją strategią rozwoju i Statutem, Stowarzyszenie tworzy kolejne brakujące elementy w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością. Dotychczas Stowarzyszenie zorganizowało następujące elementy strukturalne SYSTEMU WYRÓWNANIA SZANS dzieci, młodzieży i dorosłych osób
z niepełnosprawnością z uszkodzeniem mózgu w prowadzonych przez siebie placówkach:

 • wczesne wspomaganie rozwoju niemowląt i małych dzieci,
 • zintegrowana rehabilitacja/edukacja w „Grupie Matka z dzieckiem”,
 • zintegrowana rehabilitacja/edukacja w grupach przedszkolnych,
 • organizacja edukacji/usprawniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjno-zdrowotnymi
  na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, klas przysposabiających do pracy,
 • wsparcie edukacji szkolnej policealnej przez zapewnienie asystenta,
 • terapia zajęciowa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,
 • zajęcia wspierająco-aktywizujące,
 • trening samoobsługi i samodzielnego zamieszkania dla dzieci i młodzieży,
 • codzienny dowóz dzieci i młodzieży na zajęcia,
 • wspierane mieszkalnictwo (mieszkania chronione, rodzinne domy opieki,  hostele).
 • wspierane zatrudnienie,
 • rozwój sportu osób z niepełnosprawnością,
 • równy dostęp do dóbr publicznych (sportowe, rekreacyjne, kulturalne, życia publicznego, itp)
 • szkolenia dotyczące problematyki niepełnosprawności.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w  Zamościu  informuje, że:

- Inspektorem Ochrony Danych w NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych jest Pani Kinga Paul

- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod nr telefonu 84 62 71 438 lub adresem e-mail: iodokzk@gmail.com

 

ZOBACZ NOWY FOLDER STOWARZYSZENIA!

 ZOBACZ FOLDER O DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA !!!

 

 

Pliki do pobrania:

Folder, Wielkość: (5.57 MB, Ilość pobrań: 14586)
Folder_SPDN_2018, Wielkość: (4.74 MB, Ilość pobrań: 3371)
Folder 30 lat SPDN Krok za krokiem w Zamościu , Wielkość: (15.41 MB, Ilość pobrań: 747)

JESTEŚMY CZŁONKIEM:

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.