Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu
"Step by Step" Association for Help to Disabled Children in Zamosc
ue