Informacja o przetargu - dostawa autobusu

ogłoszenia, Piątek, 6 listopada 2020

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informuję, że w dniu 06.11.2020r. o godzinie 10:30 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III-Wyrównać szanse” zgodnie z ogłoszeniem nr 603824 z dnia 2020-10-29 r.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 324.000,00 zł brutto.

W terminie złożono następujące oferty:

Oferta Nr 1 TRUCK EXPORT-IMPORT SP. Z O.O. UL. Żurawia 43 lok 201, 00-680 Warszawa, wartość oferty brutto: 355.470,00 zł, termin wykonania zadania: 31.12. 2020 r., okres gwarancji: gwarancja mechaniczna bez limitu kilometrów 24 miesiące plus dwa lata ponad określone w SIWZ 24 miesiące.Termin płatności: 14 dni licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury i doręczonej do siedziby Zamawiającego.

Maria Król

Przewodnicząca Stowarzyszenia

deklaracja dostępności

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
Rozumiem