zawiadomienie

aktualności, Poniedziałek, 6 września 2021

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu zawiadamia o zwołaniu Zebrania Ogólnego Członków Stowarzyszenia
w dniu 22.09.2021 o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Stowarzyszenia w Zamościu, przy ul. Peowiaków 6a. Celem spotkania będzie przedłożenie członkom Stowarzyszenia sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i omówienie bieżących spraw.

Ze względu na reżim sanitarny proszę o potwierdzenie obecności do dnia 17.09.2021.

W przypadku obecności proszę o zabranie ze sobą maski w celu zachowania zaleceń sanitarnych.

 

Projekt Porządku Obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Ogólnego.
 2. Wybór Prezydium Zebrania (Przewodniczący, Sekretarz).
 3. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
 4. Wybór Komisji:
 5. a) Mandatowo-Skrutacyjnej,
 6. b) Uchwał i wniosków.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 8. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2020.
 9. Sprawozdanie finansowe za rok 2020.
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 11. Wolne wnioski.
 12. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 13. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Zamknięcie Zebrania Ogólnego.

                                                             

Z poważaniem

Maria Król

deklaracja dostępności | RODO

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem