„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” - edycja 2024

Szanowni Państwo,

 informujemy, że Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu, podobnie jak w roku ubiegłym będzie w 2024 roku realizatorem resortowego Programu Opieka Wytchnieniowa dla Członków Rodzin lub Opiekunów Osób z Niepełnosprawnością.

 Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 - dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W celu zgłoszenia chęci udziału w Programie należy:

- zapoznać się z załącznikiem "Program Opieka Wytchnieniowa 2024"

- wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć ją w siedzibie biura Programu (Zamość, ul. Kilińskiego 42/19)

- do karty zgłoszeniowej należy dołączyć obowiązkowo:

  1. a) kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  2. b) oświadczenie o zamieszkaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnościami i sprawowaniu nad nią opieki.
  3. c) klauzulę RODO

Ważne:  usługi opieki wytchnieniowej może świadczyć jedynie osoba, która nie jest członkiem rodziny uczestnika Programu oraz spełnia jeden z następujących warunków:

1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej /pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej

 2)  osoby posiadające, co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

 *Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, powinno zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

Jednocześnie informujemy, że złożenie dokumentów zgłoszeniowych, będzie podlegało analizie i nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia.

 W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:

  • email: opieka@spdn.pl
  • telefon: +48 797 594 191

 

pliki do pobrania

galeria

deklaracja dostępności | RODO

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem