pogranicze równych szans

NAZWA PROJEKTU: Borderline of Equal Chances (BEC) / Pogranicze Równych Szans

ŁĄCZNY BUDŻET: 2 190 000,00 €

DOFINANSOWANIE Z EIS: 1 950 000,00 €

DOFINANSOWNIE Z PFRON: 1 152 000,00 PLN

CZAS TRWANIA: 24 miesiące (01.10.2020 - 30.09.2022)

STRONA PROJEKTU: https://pogranicze.spdn.pl

 

Osoby niepełnosprawne każdego dnia napotykają wiele różnorodnych barier. Osoby ze złożonymi zaburzeniami znajdują się w najtrudniejszej sytuacji, ponieważ mają niewielki dostęp do edukacji lub rehabilitacji, będąc wykluczonymi z życia społecznego. Osoby te cierpią z powodu braku odpowiedniej infrastruktury i niewystarczającego wsparcia społecznego. Nawet najmłodsze dzieci nie są objęte systemem edukacji. Jako dorośli pozostają w domu, nieprzygotowani do samodzielnego życia. Sytuacja jest najgorsza na obszarach peryferyjnych, takich jak objęte projektem BEC.

Projekt BEC skierowany do osób niepełnosprawnych z Zamościa i Krzemieńca oferuje im opiekę społeczną i rehabilitację. W obu miastach powstaną nowe Centra Nauczania Kierowanego, tworzące nowy zintegrowany system rehabilitacji i infrastrukturę społeczną dla lokalnych pacjentów i ich rodzin. Około 100 dzieci z zaburzeniami ruchowymi i umysłowymi lub zespołem Criglera-Najjara z Rejonu Krzemienieckiego uzyska kompleksowe wsparcie w domu opieki społecznej obsługiwanym przez profesjonalny personel terapeutyczny. Nowy, w pełni wyposażony budynek zapewni opiekę dzienną, ambulatoryjną i czasową. Kolejny dom opieki powstanie w Zamościu. Nowo wybudowane i wyposażone centrum będzie obsługiwać 28 osób dorosłych cierpiących na zaburzenia ruchowe, umysłowe, mowy, wzroku i słuchu. Ponadto partnerzy projektu planują szkolenia personelu dla 50 terapeutów z obu krajów.

W efekcie ponad 10-letniej współpracy partnerów projektu powstaną dwa centra dla osób niepełnosprawnych oferujące wysokiej jakości usługi społeczne i lepszą jakość życia. Ośrodki stworzą podstawę do dalszej wspólnej pracy - współpracy partnerskiej zgodnie z „Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych”, która jest niezbędnym warunkiem zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych po obu stronach granicy.

 

 

deklaracja dostępności

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
Rozumiem