zakres wsparcia

 • wczesne wspomaganie rozwoju, opieka neurorozwojowa i rehabilitacja (NDT-Bobath, psycholog, logopeda, pedagog)
 • codzienna opieka i wychowanie przedszkolne zintegrowane z rehabilitacją medyczną i społeczną;
 • codzienna edukacja w szkole podstawowej i przysposabiającej do pracy zintegrowana z rehabilitacją medyczną i społeczno-zawodową;
 • system Kierowanego Nauczania
 • kinezyterapia i fizykoterapia (w tym hydroterapia);
 • codzienna terapia zajęciowa;
 • codzienna opieka środowiskowa;
 • asystencja osobista;
 • opieka wytchnieniowa skierowaną do rodziców/opiekunów;
 • trening samodzielnego zamieszkania;
 • codzienny transport do placówek;
 • wypoczynek letni;
 • sport i rekreacja (boccia i inne);
 • zatrudnianie osób z niepełnosprawnością;
 • rozpowszechnianie wiedzy (szkolenia, publikacje) nt. problematyki niepełnosprawności;
 • pomoc rzeczowadla rodzin dzieci niepełnosprawnych w trudnej sytuacji materialnej.

deklaracja dostępności

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
Rozumiem