przeciwdziałanie dyskryminacji

Podnoszenie świadomości społecznej - kampanie społeczne (zamalowujemy stereotypy; różni, ale równi, itd.)

Celem Stowarzyszenia zawsze było podnoszenie świadomości społecznej poprzez informowanie społeczeństwa na temat niepełnosprawności, w tym praw osób niepełnosprawnych z podkreśleniem,
że wszyscy jesteśmy różni, ale równi w zakresie swych praw. Corocznie 5 maja w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie organizuje happeningi, marsze, konferencje prasowe, itp. Podobnie 3 grudnia w Światowym Dniu Osób Niepełnosprawnych, 5 października w Dniu Mózgowego Porażenia Dziecięcego i 17 listopada w Dniu Wcześniaka.

 

Edukacja obywatelska - selfadwokaci

Zgodnie z hasłem „nic o nas, bez nas”, staramy się przygotowywać naszych Wychowanków do aktywnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim. Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych, wyborach powszechnych. Uczymy samorządności, tworząc samorządy uczestników w naszych placówkach. Wykształciliśmy/wychowaliśmy grupę selfadwokatów, rzeczników własnych praw. Najbardziej widocznym efektem ich lobbingu jest budowa windy w zamojskim Ratuszu. Na co dzień, nasi selfadwokaci podejmują interwencje w zakresie likwidacji barier architektonicznych, doradzają administracji publicznej w zakresie polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami, biorą udział w konferencjach i szkoleniach, organizują konferencje prasowe. Nasi Wychowankowie byli lub są członkami Młodzieżowej Rady Miasta Zamościa i Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Grupę selfadwokatów stanowią również osoby używające alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC), które dodatkowo są swoistymi ambasadorami osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą używać komunikacji werbalnej.

 

Współpraca z administracją publiczną - Konwencja ONZ, konsultacje publiczne, likwidacja barier architektonicznych

Bierzemy aktywny udział w dialogu z administracją publiczną. Razem z innymi organizacjami pozarządowymi aktywnie działaliśmy na rzecz ratyfikowania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w Polsce. Byliśmy gospodarzami posiedzeń komisji sejmowych i samorządowych. Ściśle współpracujemy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Nasze działania miały wpływ na pozytywne zmiany w stanowieniu prawa lokalnego i krajowego.

deklaracja dostępności | RODO

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem