metodologia

Wszelkie działania realizujemy z poszanowaniem praw człowieka, w tym praw osób z niepełnosprawnością (Konwencja o prawach dziecka, Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych) i w zgodności z modelem psychospołecznym niepełnosprawności (Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia).

Wiodącym systemem w naszych placówkach jest system Kierowanego Nauczania (Conductive Education). Wzbogacamy go spójnymi z wiodącym systemem alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji (AAC), ergoterapią - adaptacją środowiska (occupational therapy), metodami rozwijającymi myślenie (Thinking Skills) i innymi o udowodnionej skuteczności.

Współpracujemy z innymi instytucjami w ramach diagnostyki (medycznej, psychopedagogicznej, orzecznictwa) i leczenia (w tym neurologicznego, neuroortopedycznego i innego) oraz podstawową opieką zdrowotną.

deklaracja dostępności

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej
Rozumiem