„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

Szanowni Państwo, 

informujemy, że Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu, podobnie jak w latach 2022 będzie w bieżącym roku realizatorem resortowego Programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością.

Z Programu mogą skorzystać:

- Osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 16 r. życia i posiadają orzeczenie o stopniu umiarkowanym lub znacznym (lub orzeczenia równoważne) 

- Osoby z niepełnosprawnościami, które nie ukończyły 16 r. życia i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z uwzględnionymi pkt 7 i 8 orzeczenia.

 

W celu zgłoszenia chęci udziału w Programie należy:

- zapoznać się z załącznikiem "Program AOON -edycja 2023"

- wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć ją w siedzibie biura Programu (Zamość, ul. Kilińskiego 42/19)

- do karty zgłoszeniowej należy dołączyć obowiązkowo:

  1. a) kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  2. b) wypełniony zakres czynności jakie są niezbędne w ramach usługi asystencji osobistej

 

W przypadku kiedy uczestnik (osoba z niepełnosprawnością) lub jego opiekun prawny (w przypadku osób poniżej 16 r życia oraz osób ubezwłasnowolnionych) chce wskazać konkretną osobę, która będzie pełnić rolę asystenta osobistego, prosimy o wypełnienie odpowiedniego oświadczenia (oświadczenie opiekuna prawnego - dla uczestników poniżej 16 r ż i osób ubezwłasnowolnionych; oświadczenie osoby z niepełnosprawnością -  dla osób z niepełnosprawnościami powyżej 16 r ż)

 

Ważne asystentem mogą być "osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej". "Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu."

 

Jednocześnie informujemy, że złożenie dokumentów zgłoszeniowych, będzie podlegało analizie i nie jest równoznaczne z przyznaniem wsparcia.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu: 

adres email: asystentkzk@gmail.com,

numer telefonu: +48798015805.

 

pliki do pobrania

deklaracja dostępności | RODO

 

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Rozumiem